20/03/2020

Omdat wij merken, dat de ongerustheid onder onze klanten groeit over de impact, van de Covid-19 uitbraak, op onze leveringen, informeren we u over de maatregelen die wij hebben getroffen, om allereerst onze medewerkers te beschermen, maar ook om de continuïteit van de leveringen aan onze klanten zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen en protocollen van het RIVM.

Orfa Visser heeft de volgende maatregelen getroffen:

  • Onze (verkoop)medewerkers bezoeken geen klanten en leveranciers en werken zoveel mogelijk vanuit zowel kantoor als huis.
  • Wij zijn zeer terughoudend in het ontvangen van externe mensen. Mocht u ons willen bezoeken, dan verzoeken wij u om ons eerst telefonisch te benaderen, zodat we een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de noodzaak van het eventuele bezoek.
  • De medewerkers, die wel op onze locatie in Dronten werken, houden maximale afstand van elkaar, waarbij de minimale aanbevolen afstand van 1,5 meter ruimschoots wordt toegepast. Daar komt nog bij dat we de pauzes hebben opgesplitst, om steeds zo weinig mogelijk mensen tegelijk in een ruimte te laten, waarbij ook hier de onderlinge minimale afstand van 1,5 m wordt gerespecteerd.
  • De op te nemen vrije tijd, die helaas noodzakelijk is vanwege een lagere werkdruk, wordt verdeeld over de week. Deze maatregel is er tevens op gericht om steeds een zo klein mogelijke groep mensen tegelijkertijd aan het werk te hebben, om zo het eventuele risico op besmetting nog meer te verkleinen.
  • Medewerkers met (lichte) verkoudheidsklachten blijven thuis.
  • Er wordt extra schoongemaakt, waarbij de contactpunten extra aandacht krijgen, om zo besmetting via deurklinken en (licht)schakelaars te vermijden. Daarnaast wassen alle medewerkers regelmatig hun handen, om ook elkaar te beschermen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Daarnaast vragen we om uw begrip, mocht u ongemak ervaren van sommige maatregelen. Alle maatregelen zijn erop gericht om onze werkzaamheden zoveel mogelijk te kunnen voortzetten en uw orders te kunnen blijven uitleveren.

Met vriendelijke groet,

Directie Orfa Visser

lassen

Menu

Overig